iriscopie

Iriscopie is een holistische werkmethode die de constitutie (genetische bepaalde psychische en fysische geaardheid) en diathese (aanleg of vatbaarheid) voor het krijgen van bepaalde aandoeningen bepaald van elk persoon. Het is een volkomen op zichzelf staand systeem van waarnemingen en analyses van het gekleurde deel van het oog met als doel : preventief de optimale gezondheid van de persoon te behouden en inzicht te krijgen in de ware aangeboren aard van de persoon. Zo kan er individueel aangepast advies gegeven worden. Ook wordt de emotionele en mentale kant bekeken. Hierdoor krijg je een beeld van hoe je in het leven staat. Door deze analyse kan er een gericht eet-werk-relationeel/emotioneel, mentaal en spiritueel leefadvies gegeven worden. U kan mee kijken naar uw eigen irisfoto, en u krijgt een volledige uitwerking van het gesprek.